ارزیابی و شکایت

گروه اسمارت موبکس برای ارائه بهتر خدمات به مشتریان خود تصمیم به قراردادن فرم های شکایت و ارزیابی عملکرد در این صفحه گرفت تا بتواند عملکرد نماینده های خود را در سراسر کشور از نظر کاربران زیرنظر داشته باشد.